Generalforsamling

Sidste Generalforsamling i Tommerup Svømmeklub fandt sted d. 22. februar 2017.
 
Generalforsamlingen fandt sted i Klublokalet i Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup

 
På generalforsamlingen blev følgende behandlet:
  • Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere.
  • Beretning af formanden
  • Regnskabet fremlægges i revideret stand
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  • Valg af revisor og suppleant.
  • Eventuelt
(Forslag til generalforsamlinger og forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før en generalforsamling.
Vedtægtsændringer skal dog vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.)