Generalforsamling 2015
 
Generalforsamling i Tommerup Svømmeklub afholdes i klublokalet i Fyrtårn Tommerup, onsdag den 25. februar 2015 kl. 19.00.
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 11. februar.
 
Dagsorden i følge vedtægterne.
 
 
 
Mød op og få indflydelse på kommunens største forening.