Bestyrelsen i Støtteforeningen TSK

Formand
Kristen Dixen
20 68 50 58
 
Næstformand 
Marianne Borgstrøm
 
Kasserer 
Thomas Bau
40 76 89 68
 
Menigt medlem
Katrine Christoffersen
26 70 70 05
 
Menigt medlem
Mette Svensmark Jensen
20 68 50 58
 
Ansvarlig OK 
Christian S. Jakobsen
28 72 31 22
 
Suppleant 
Marlene Jørgensen
61 30 34 86