Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling i Tommerup Svømmeklub 22. februar 2015.
 
Generalforsamlingen finder sted i Klublokalet i Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup

Dagsorden er i følge vedtægterne som ses her: http://tskfyn.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=365
 
På generalforsamlingen skal følgende behandles:
  • Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere.
  • Beretning af formanden
  • Regnskabet fremlægges i revideret stand
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  • Valg af revisor og suppleant.
  • Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen og forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.
Vedtægtsændringer skal dog vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.