Generalforsamlinger 2022
Der afholdes generalforsamling i Tommerup Svømmeklub onsdag d. 9. februar kl. 18:30 og i Støtteforeningen TSK onsdag d. 9. februar kl. 19:15, begge gange i Svømmeklubbens klublokale.         
Dagsordenen vil blive lavet jvf. svømmeklubbens vedtægter.
Vedtægter for både Støtteforeningen TSK & Tommerup Svømmeklub kan ses på tskfyn.dk