Generalforsamlinger 2021
Der afholdes generalforsamling i Tommerup Svømmeklub onsdag d. 6 oktober kl. 18:30 og i Støtteforeningen TSK onsdag d. 6 oktober kl. 19:30, begge gange i Svømmeklubbens klublokale.

 

Dagsordenen vil blive lavet jvf. svømmeklubbens vedtægter.
Vedtægter for både Støtteforeningen TSK & Tommerup Svømmeklub kan ses på tskfyn.dk